XML och Näringslivsregistret

Vill du hämta uppgifter direkt ur Näringslivsregistret och använda ett eget gränssnitt? Då ska du använda våra XML-paket.

Våra XML-paket innehåller den XML-information som behövs för att ställa frågor mot Näringslivsregistret och som kund får du dagligen tillgång till nyregistrerade händelser i registret. Läs mer om våra XML-paket på sidan Produktpaket.

Produktpaket

Register som ingår i Näringslivsregistret

All grunddata som registreras på Bolagsverket samlas i Näringslivsregistret. När du söker information i Näringslivsregistret hämtas och presenteras uppgifter ur dessa register:

 • Aktiebolagsregistret
 • Handelsregistret
 • Bankregistret
 • Försäkringsregistret
 • Försäkringsförmedlarregistret
 • Registret över grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS-registret)
 • Filialregistret
 • Näringsförbudsregistret
 • Biträdesförbudsregistret
 • Konkursregistret, avser fysiska personer och dödsbon (från och med den 1 juni 2019 finns uppgifterna i ett samlat insolvensregister över konkurser)
 • Penningtvättsregistret
 • Inteckningsbrevsregistret
 • Registret över verkliga huvudmän (RVH)

På sidan Vad vi registrerar kan du läsa mer om vilka uppgifter vi registrerar. Vi får ofta frågor där vi måste hänvisa vidare till andra myndigheter och organisationer. Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du läsa om vad vi inte registrerar på sidan Vad vi inte registrerar.

Vad vi registrerar

Vad vi inte registrerar

Näringslivsregistret

Näringslivsregistret är ett samlingsbegrepp för ett stort antal av våra register. Näringslivsregistret är också namnet på den e-tjänst som ger dig tillgång till att själv göra sökningar och hämta information ur registret. Det finns olika sätt att få tillgång till informationen, antingen genom beställning av ett särskilt urval, eller söka själv via våra söktjänster samt att utveckla en egen uppkoppling från era egna system med ett eget gränssnitt.