Produktpaket

Här hittar du beskrivningar och scheman för våra XML-paket.

XML-paket

Ärendeinformation

Tabell som innehåller versioner av XML-scheman och beskrivning till respektive schema.

XML-schema

Beskrivningar (pdf)

Version

Ärendefråga (2 kB) Länk till annan webbplats.


1.1

Schema A6 (2 kB) Länk till annan webbplats.A6arendeforteckning (392 kB) Pdf, 391 kB.

2.00

Schema A15 (5 kB) Länk till annan webbplats.A15arendeinformation (374 kB) Pdf, 374 kB.

2.00

Schema A30 (3 kB) Länk till annan webbplats.A30samladarendeforteckning (242 kB) Pdf, 242 kB.

2.02

Företagsinformation

Tabell som innehåller versioner av XML-scheman och beskrivning till respektive schema.

XML-schema

Beskrivningar (pdf)

Version

Företagsfråga (2 kB) Länk till annan webbplats.


1.1

Schema F1 (1 kB) Länk till annan webbplats.F1grundpaket (202 kB) Pdf, 202 kB.

2.00

Schema F5 (4 kB) Länk till annan webbplats.F5rakenskapsinformation (270 kB) Pdf, 269 kB.

2.00

Schema F8 (5 kB) Länk till annan webbplats.F8bolagsinformation (530 kB) Pdf, 529 kB.

2.08

Schema F9 (3 kB) Länk till annan webbplats.F9verksamhet (235 kB) Pdf, 235 kB.

2.00

Schema F10 (3 kB) Länk till annan webbplats.F10bifirmaparallellfirma (260 kB) Pdf, 260 kB.

2.00

Schema F11 (4 kB) Länk till annan webbplats.F11funktionarerfirmateckningvakans (363 kB) Pdf, 362 kB.

2.02

Schema F12 (2 kB) Länk till annan webbplats.F12status (850 kB) Pdf, 850 kB.

2.03

Schema F13 (5 kB) Länk till annan webbplats.F13forseningsavgifter (284 kB) Pdf, 283 kB.

2.00

Schema F14 (3 kB) Länk till annan webbplats.F14externaanteckningar (253 kB) Pdf, 253 kB.

2.00

Schema F15 (2 kB) Länk till annan webbplats.F15aktiekapital (259 kB) Pdf, 258 kB.

2.12

Schema F16 (3 kB) Länk till annan webbplats.F16aktiekapitalforandringar (665 kB) Pdf, 665 kB.

2.06

Schema F27 (3 kB) Länk till annan webbplats.F27firmahistorik (396 kB) Pdf, 396 kB.

2.00

Schema F30 (3 kB) Länk till annan webbplats.F30adressinformation (263 kB) Pdf, 263 kB.

2.02

Schema F42 (3 kB) Länk till annan webbplats.F42firmateckning (838 kB) Pdf, 837 kB.

3.01

Schema F44 (6 kb) Länk till annan webbplats.F44utlandsktforetag (234 kB) Pdf, 234 kB.

2.01

Personinformation

Tabell som innehåller versioner av XML-scheman och beskrivning till respektive schema.

XML-schema

Beskrivningar (pdf)

Version

Personfråga (2 kB) Länk till annan webbplats.


1.1

Schema P25 (5 kB) Länk till annan webbplats.P25personinformation (1,1 MB) Pdf, 1 MB.

2.02

Dokumentlista

Tabell som innehåller versioner av XML-scheman och beskrivning till respektive schema.

XML-schema

Beskrivningar (pdf)

Version

Dokumentfråga (2 kB) Länk till annan webbplats.


2.01

Schema D3 (2 kB) Länk till annan webbplats.D3dokumentlista (204 kB) Pdf, 203 kB.

2.04

Dokumentbeställning

Tabell som innehåller versioner av XML-scheman och beskrivning till respektive schema.

XML-schema

Beskrivningar (pdf)

Version

Dokumentbeställningsfråga (3 kB) Länk till annan webbplats.


2.05

Schema D4 (2 kB) Länk till annan webbplats.D4dokumentleverans (130 kB) Pdf, 129 kB.

2.05

Företagsinteckningsinformation

Tabell som innehåller versioner av XML-scheman och beskrivning till respektive schema.

XML-schema

Beskrivningar (pdf)

Version

Företagsinteckningsfråga (2 kB) Länk till annan webbplats.


2.01

Schema F37 (7 kB) Länk till annan webbplats.F37foretagsinteckningar (FIR) (324 kB) Pdf, 323 kB.

2.03

Schema F38 (3 kB) Länk till annan webbplats.F38foretagsinteckningararenden (FIR) (380 kB) Pdf, 380 kB.

2.00

Firmagranskningsinformation

Tabell som innehåller versioner av XML-scheman och beskrivning till respektive schema.

XML-schema

Beskrivningar (pdf)

Version

Firmagranskningsfråga (3 kB) Länk till annan webbplats.


2.00

Schema F33 (5 kB) Länk till annan webbplats.F33firmagranskning (413 kB) Pdf, 412 kB.

2.00

Schema F34 (2 kB) Länk till annan webbplats.F34firmagranskningsokord (291 kB) Pdf, 291 kB.

2.00

Schema F35 (5 kB) Länk till annan webbplats.F35firmagranskningverksamhet (378 kB) Pdf, 377 kB.

2.00

Information om verkliga huvudmän (RVH)

Tabell som innehåller handledningar och dokument med information med beskrivning till respektive dokument.

Dokument

Beskrivning

HamtaForetagsProdukt_v1.wsdl Länk till annan webbplats.

XML verklig huvudman FÖRETAG

HamtaPersonProdukt_v1.wsdl Länk till annan webbplats.

XML verklig huvudman PERSON

HamtaDokumentProdukt_v1.wsdl Länk till annan webbplats.

Beskrivning XML verklig huvudman DOKUMENT

RVH-Teknisk handledning XML.pdf Länk till annan webbplats.

Dokument som beskriver tekniken för XML-produkten RVH (verklig huvudman)

RVH XML Termbeskrivning.pdf Länk till annan webbplats.

Termbeskrivningar som används i XML-produkterna för verklig huvudman (RVH)

rvh-xml-1.42-external-deliverables.zip (76 kB) Zip, 75 kB.

(lösenord för att packa upp: 123456)


Scheman, wsdl, m.m. för RVH.

Teknisk information för XML-produkter

Tabell som innehåller teknisk information för XML-produkter

Dokument

Teknisk handledning XML-produkter Länk till annan webbplats.
XML-produkt (.wsdl) Länk till annan webbplats.

Stöddokument

Rubriceringar (25 kB) Excel, 24 kB.

Landskoder (21 kB) Excel, 21 kB.

Statuskoder (119 kB) Pdf, 118 kB.