Ansluta till XML

1. Förberedelser

Vad ska du som vill bli kund göra?

  • Du ska beställa XML-tjänsten från Bolagsverket genom att du kontaktar oss via vårt formulär.

Vad gör Bolagsverket när vi får din beställning?

  • Vi begär in din utgående IP-adress för att öppna brandväggen till test- och produktionsmiljö.
  • Vi verifierar ditt organisationsnummer som du angivit i klientcertifikatet.
  • Vi skickar ut en överenskommelse till dig som du ska skriva under.

2. Testa XML-tjänsten

  • Du skriver under överenskommelsen som vi skickat till dig och skickar tillbaka den till Bolagsverket.
  • När din undertecknade överenskommelse kommit in till oss skickar vi inloggningsuppgifter för testmiljö till dig.
  • Du testar och utvecklar XML-tjänsten för att få önskad funktionalitet.

3. Produktionssätta XML-tjänsten

  • Du meddelar Bolagsverket att din XML-tjänst är redo att produktionssättas.
  • Vi verifierar din XML-tjänst och skickar inloggningsuppgifter för produktionsmiljö till dig.
  • Din XML-tjänst är nu redo att användas.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du ansluter dig till vår XML-tjänst.