Betala för beställd företagsinformation

Du ska betala på olika sätt beroende på vilken information du beställt.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du gör en betalning till oss

Information om svenska företag i Sök företagsinformation

Informationen som du söker och laddar ner i e-tjänsten Sök företagsinformation Länk till annan webbplats.betalar du direkt med kort.

Beställningar i Näringslivsregistret, via webbformulär, e-post eller telefon

Efter att du beställt information skickar vi en faktura till dig.

Du kan välja att få:

  • faktura på papper
  • elektronisk faktura.

Betala avgiften till bankgiro 5053-0989. Skriv OCR-nummer eller fakturanummer på betalningen.

Läs mer om e-fakturor för företagare: E-faktura för företagare.