Beställ Gravationsbevis

Här beställer du gravationsbevis. Gravationsbeviset kostar 150 kronor (momsfritt) och skickas mot postförskott. Observera att kostnaden är densamma även om företaget inte har några företagsinteckningar.

Gravationsbeviset visar

  • alla uttagna inteckningar (skriftliga företagsinteckningsbrev markeras med ”S”)
  • inskrivningsdag för varje inteckning (inteckningsnummer)
  • eventuella innehavare av varje företagsinteckning.

Fält markerade med * måste du fylla i.

Gravationsbevis


Kunduppgifter