Gravationsbevis

Ett utdrag ur registret för företagsinteckningar

Ett bevis med de uppgifter som finns om en näringsidkare i företagsinteckningsregistret kallas gravationsbevis.

Ett gravationsbevis visar

  • samtliga uttagna inteckningar (skriftliga företagsinteckningsbrev markeras med S)
  • inskrivningsdag för varje inteckning (inteckningsnummer)
  • eventuella innehavare för varje inteckning.

Vi utfärdar inte gravationsbevis för fastigheter.

Beställ gravationsbevis

Vi skickar en betalningsuppmaning innan beviset skickas ut.
Pris: 150 kronor (momsfritt)
Till beställning: fim@bolagsverket.se