Gravationsbevis

Ett utdrag ur registret för företagsinteckningar

Ett bevis med de uppgifter som finns om en näringsidkare i företagsinteckningsregistret kallas gravationsbevis.

Ett gravationsbevis visar

  • samtliga uttagna inteckningar (skriftliga företagsinteckningsbrev markeras med S)
  • inskrivningsdag för varje inteckning (inteckningsnummer)
  • eventuella innehavare för varje inteckning.

Vi utfärdar inte gravationsbevis för fastigheter.