e-Juridikportalen

Från och med den 8 juni 2017 kan du söka och köpa europeisk företagsinformation via en webbshop på EU:s egen webbportal e-Juridikportalen.

Via e-Juridikportalen kan du söka och köpa företagsuppgifter som medlemsstaterna har registrerat i sina nationella register. Dock har inte alla medlemsstater anslutit sig ännu vilket innebär att du inte kommer att kunna söka och köpa information från alla länder.

Vad är e-Juridikportalen?

Den europeiska e-Juridikportalen fungerar som en elektronisk "one-stop-shop" där all information om medlemsstaternas och EU:s rättssystem och rättsliga förfaranden har samlats.

Användare har, via portalen, tillgång till bland annat andra medlemsstaters insolvens-, företags- och fastighetsregister. Sedan lanseringen av e-Juridikportalen 2014 har EU-kommissionen arbetat tillsammans med medlemsstaterna för att stegvis utöka portalens innehåll och funktioner, och tekniken tillåter att fler uppgifter registreras i framtiden.

EU-bestämmelser bakom sammankoppling av företagsregister

I och med antagandet av direktiv 2012/17/EU inleddes arbetet med att inrätta ett system för sammankoppling av företagsregister på EU-nivå. Det rör sig om en gemensam insats som involverat samtliga EU-medlemsstater (inklusive Island, Liechtenstein och Norge) samt EU-kommissionen.

Systemet går under beteckningen BRIS (på svenska ”systemet för sammankoppling av företagsregister” – på engelska ”Business Registers Interconnection System”) och kommer att

  • garantera tillgång på EU-nivå till information om företag som är registrerade i medlemsstaterna, och
  • för första gången möjliggöra elektronisk kommunikation mellan alla företagsregister i Europeiska unionen; registren kommer att kunna förmedla uppgifter om utländska filialer och gränsöverskridande fusioner av företag.

E-tjänster

Hitta ett bolag (e-Juridikportalen) Länk till annan webbplats.

Externa länkar

e-Juridikportalen Länk till annan webbplats.