Vem kan använda e-tjänsten?

Verksamt.se

E-tjänsten kan användas av aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och enskilda näringsidkare. Du som hjälper andra att anmäla och göra ändringar i företag kan också använda e-tjänsten.

Det du kan anmäla i vår e-tjänst på verksamt.se Länk till annan webbplats.varierar beroende på företagets förutsättningar. Om du inte kan göra din anmälan i e-tjänsten måste du skicka in den med post till Bolagsverket.

Aktiebolag

Du kan inte anmäla:

 • nyregistrering av aktiebolag där aktiekapitalet betalas med apportegendom
 • särskilda bestämmelser i bolagsordningen
 • ändringar av aktiekapitalet
 • ett utländskt revisionsföretag som revisionsbolag
 • revisorssuppleant som är en juridisk person
 • styrelse (gäller inte arbetstagarrepresentanter) och revisor som ska utses av någon annan än bolagsstämman*
 • lekmannarevisor*
 • avveckling genom fusion, delning eller likvidation.

* Aktiebolag som har en bolagsordning med en bestämmelse om att den ska godkännas av kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, regionfullmäktige eller förbundsfullmäktige kan anmäla en styrelse om alla ska utses av annan än bolagsstämman (men inte arbetstagarrepresentanter). Dessa aktiebolag kan också anmäla lekmannarevisor.

Handelsbolag och kommanditbolag

Du kan inte anmäla

 • byte av företagsform mellan handelsbolag och kommanditbolag
 • revisorssuppleanter som är en juridisk person
 • skyddsregistrering av bifirmor
 • ett utländskt revisionsföretag som revisionsbolag
 • avveckling genom likvidation.

Enskild näringsidkare

Du kan inte anmäla

 • byte av näringsidkare
 • byte av föreståndare
 • ett utländskt revisionsföretag som revisionsbolag
 • skyddsregistrering av bifirmor.

Ekonomiska föreningar

Du kan inte anmäla

 • ett utländskt revisionsföretag som revisionsbolag
 • revisorssuppleanter som är en juridisk person
 • avveckling genom fusion eller likvidation.

Bostadsrättsföreningar

Du kan inte anmäla

 • nedsättningar av insatser
 • ansökningar eller återkallanden av tillstånd
 • en avveckling genom fusion eller likvidation
 • ett utländskt revisionsföretag som revisionsbolag
 • revisorssuppleanter som är en juridisk person.

Hjälper du andra att anmäla och göra ändringar i företag?

Du som är ombud kan använda vår e-tjänst på verksamt.se för att hjälpa andra att anmäla och registrera ett företag Länk till annan webbplats.hos Bolagsverket. Du kan också hjälpa till med att ändra uppgifter i ett redan registrerat företag.