Om e-legitimation

Många av våra e-tjänster kräver att du har en e-legitimation, exempelvis BankID. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, exempelvis körkort eller nationellt id-kort.

Med en e-legitimation legitimerar du dig i vår e-tjänst på verksamt.se och får tillgång till uppgifter om ditt företag. Du kan också logga in i våra andra e-tjänster, exempelvis Post och Inrikes Tidningar eller Företagsärenden för ombud. Om en juridisk person ska logga in är det firmatecknarens eller ombudets e-legitimation som ska används.

Varför går det bara att anmäla verklig huvudman elektroniskt?

Det är bestämt i förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän  Länk till annan webbplats.att anmälan ska göras elektroniskt.

Det är bara om du (i egenskap av företrädare för företaget/föreningen) inte kan få en svensk e-legitimation eller inte kan komma åt internet, som du efter en bedömning i varje enskilt fall, har möjlighet att få dispens från att anmäla elektroniskt. Men tänk på att du kan be någon som har en e-legitimation att göra anmälan åt dig. Du ska då ge personen en fullmakt att anmäla åt dig. Fullmakten ska du inte skicka till Bolagsverket, utan personen som gör anmälan åt dig (ombudet) ska behålla den. 

Så skaffar du e-legitimation

E-legitimation skaffar du via din bank, hos Telia eller via appen Freja e-ID. På BankID:s webbplats kan du se vilka banker som utfärdar mobilt BankID och BankID på fil eller kort. På Telias webbplats kan du läsa mer om hur du skaffar Telia e-legitimation.

För att kunna logga in i e-tjänsterna kräver vi Freja e-ID plus. På Freja e-ID:s webbplats kan du läsa mer om hur du uppgraderar Freja e-ID plus.

Banker som utfärdar BankID Länk till annan webbplats.

Telia e-legitimation Länk till annan webbplats.

Freja e-ID Länk till annan webbplats.

För att få en e-legitimation behöver du ha ett svenskt personnummer. Det är utgivaren själv som bestämmer åldersgränsen, men vanligast är att BankID utfärdas till personer från 13 eller 18 års ålder. För omyndiga krävs dock målsmans godkännande. Företag måste ha en firmatecknare med ett svenskt personnummer.

Säkerhetsprogram

För att använda en e-legitimation krävs ett säkerhetsprogram som du ska installera när du får din e-legitimation. På BankID:s och Telias webbplatser finns information om hur du ansöker om e-legitimation, om säkerhet och hur du spärrar din e-legitimation.

Problem att logga in eller skriva under?

Om din e-legitimation inte fungerar kan du kontrollera den med BankID:s testsidor. Följ anvisningarna så kontrolleras att din version av e-legitimationen, säkerhetsprogrammet och webbläsaren är godkända. Om testet upptäcker några problem eller om det inte fungerar ska du kontakta din bank.

Testa ditt mobila BankID Länk till annan webbplats.

Testa ditt BankID Länk till annan webbplats.

Mer om e-legitimationer

På webbplatsen elegitimation.se får du veta mer om vad e-legitimation och e-underskrift innebär och hur du skaffar e-legitimation. Du hittar också tips och råd om hur du skyddar dig.

Elegitimation.se Länk till annan webbplats.

Externa länkar

BankID e-legitimation Länk till annan webbplats.