Mina sidor på bolagsverket.se

På Mina sidor kan du se aktuella uppgifter om dina företag och föreningar. Du kan också se ärenden och du når de e-tjänster som du kan använda för ditt företag och din förening. Du använder din e-legitimation för att logga in på Mina sidor.

På Mina sidor kan du

 • se ärenden, de senaste visas på startsidan
 • se de företag och föreningar som du har ett uppdrag i
 • se registrerade uppgifter om ditt företag och din förening
 • ladda ner det senaste registreringsbeviset kostnadsfritt
 • ladda ner den senast registrerade årsredovisningen, bolagsordningen, stadgan och ekonomiska planen kostnadsfritt
 • nå våra e-tjänster och blanketter för att anmäla ändringar
 • se om ditt ärende är betalat
 • betala ditt ärende.

Vilka företagsformer syns i Mina sidor?

På Mina sidor kan du se uppgifter och ärenden för

 • aktiebolag
 • bostadsrättsföreningar
 • enskilda näringsidkare (som finns i Bolagsverkets register)
 • ekonomiska föreningar
 • handelsbolag
 • kommanditbolag.

På Mina sidor visar vi inte

 • lagerbolag
 • de företag och föreningar där du är registrerad som revisor
 • de företag och föreningar där du endast är registrerad som verklig huvudman
 • de företag och föreningar där du är kontaktperson i ett ärende
 • enskilda näringsidkare som endast är registrerade hos Skatteverket
 • avregistrerade företag och föreningar.

Logga in med din e-legitimation

På Mina sidor loggar du in med din e-legitimation. Det innebär att du enbart kan se de företag och föreningar som du har en roll i. Om du exempelvis är styrelseledamot i ett aktiebolag som i sin tur är bolagsman i ett handelsbolag kommer du inte att se handelsbolaget när du loggar in.

Juridiska personer kan inte logga in på Mina sidor.

Villkor för Mina sidor

När du loggar in godkänner du villkoren för Mina sidor.

Information från e-tjänsten får endast lagras eller vidarebefordras i begränsad omfattning. Det får endast avse en begränsad mängd information för din egen eller yrkesmässiga användning.

För att kunna hålla e-tjänsten öppen kan Bolagsverket stänga av en användare som utnyttjar den i sådan omfattning att det riskerar tillgängligheten för andra, eller om det kan antas att användandet på annat sätt är otillåtet. Bolagsverket har även rätt att begränsa antalet sökningar eller användningen av e-tjänsten för en användare. Bolagsverket behöver inte meddela användaren om detta.

All användning av e-tjänsten loggas. Dessa loggar kan komma att kontrolleras i både förebyggande syfte och i efterhand vid misstanke om felaktig användning. Otillåten användning av e-tjänsten eller användande i syfte att överbelasta e-tjänsten innebär att användaren gör sig skyldig till dataintrång. Det är ett brott som kan medföra böter eller fängelse.

Du ansvarar för att din användning av informationen som du fått genom e-tjänsten inte används i strid mot dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan tillämplig författning.

Bolagsverket ansvarar inte för:

 • riktigheten i de registrerade uppgifterna
 • skada som orsakats på grund av avbrott i e-tjänsten
 • fel som uppstår på grund av den teknik eller de programvaror som du använder för att använda e-tjänsten
 • din eventuella behandling eller bearbetning av informationen
 • de eventuella beslut du tar som grundar sig på informationen.

Svensk rätt gäller för villkoren. Svenska lagvalsregler är inte tillämpliga. Eventuell tvist om villkoren ska i sista hand avgöras av svensk allmän domstol.

Berätta för oss hur vi kan förbättra Mina sidor

Mina sidor är under ständig utveckling och vi arbetar utifrån våra kunders behov. Därför vill vi gärna veta vad du tycker om Mina sidor! Som inloggad kan du lämna dina synpunkter och förslag via länken Tyck till om Mina sidor.