Så här lämnar du in årsredovisningen digitalt

Här ser du hur du gör när du lämnar in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.

Se en företagare skicka in digitalt

Om du tar hjälp med att upprätta årsredovisningen kan den som hjälper dig även ladda upp filen. Sedan loggar du som styrelseledamot eller verkställande direktör in för att skriva under fastställelseintyget och skicka in årsredovisningen. Det kostar ingenting.

Film om digital årsredovisning

Händelser hos aktiebolaget

 1. Under året arbetar styrelsen och den verkställande direktören i aktiebolaget med bokföringen. De kan göra det själva eller ta hjälp.
 2. De upprättar en årsredovisning enligt regelverket K2 eller K3. Läs om vad som ingår i en årsredovisning på sidan Delar och bilagor i årsredovisningen. Styrelsen och verkställande direktören skriver under originalet av årsredovisningen - digitalt eller på papper.
 3. Om aktiebolaget har revisor ska hen skriva under och lämna revisionsberättelsen till styrelsen och verkställande direktören.
 4. Aktiebolaget håller årsstämma och årsredovisningen (med eventuell revisionsberättelse) läggs fram. Resultat- och balansräkningen fastställs och det tas beslut om hur resultatet ska disponeras.
 5. Originalet av årsredovisningen (och revisionsberättelsen om det finns en sådan) sparar aktiebolaget hos sig. Originalet (med underskrifter) kan vara på papper eller elektroniskt.

Ladda upp och skicka in handlingarna

 1. Nu är det dags att ladda upp den elektroniska avskriften av årsredovisningen (och eventuellt revisionsberättelsen). Börja med att ladda upp revisionsberättelsen om du har den separat. Sedan laddar du upp årsredovisningen. Då finns båda filerna på plats när den som ska skriva under loggar in. Filerna laddas upp till ett temporärt utrymme som vi inte får titta i. Filerna har nämligen inte kommit in till Bolagsverket än. De ligger kvar i det temporära utrymmet i 21 dagar. Filerna har kommit in till Bolagsverket först när företrädaren har loggat in och skrivit under fastställelseintyget.
  Med en elektronisk avskrift menar vi här en elektronisk handling som återger innehållet i ett pappersoriginal eller ett elektroniskt original utan att originalets utseende visas. Innehållet i avskriften måste alltså vara samma som i originalet, men formateringen kan vara en annan.
 2. Du eller ditt ombud laddar upp filen via programvaran för bokslut eller årsredovisning. Fyll i personnummer och e-postadress till den styrelseledamot eller verkställande direktör som ska skriva under fastställelseintyget. Vi skickar en länk för inloggning till den e-postadress du fyllt i. Du kan också logga in i e-tjänsten på vår sida Lämna in årsredovisningen digitalt.
 3. Den du bjudit in loggar in med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID, och granskar handlingarna. Personen skriver under fastställelseintyget och skickar digitalt in årsredovisningen, fastställelseintyget och revisionsberättelsen (om en sådan behövs). I samma stund blir det en inkommen handling hos Bolagsverket.
 4. Den som skickar in årsredovisningen får direkt en kvittens i e-tjänsten på att Bolagsverket tagit emot den. Kvittensen kan sedan mejlas vidare, exempelvis till andra företrädare.

Händelser hos Bolagsverket

 1. Är årsredovisningen fullständig registrerar vi den direkt. Om aktiebolaget har en registrerad e-postadress hos oss eller en digital brevlåda skickar vi en bekräftelse dit om att årsredovisningen är registrerad. Om du behöver komplettera årsredovisningen skickar vi ett föreläggande till företaget. Det gör vi i första hand till företagets digitala brevlåda, i andra hand till företagets e-postadress och i tredje hand till företagets postadress. Får du ett föreläggande från oss, åtgärdar du felet via programvaran och skickar in en ny, fullständig digital årsredovisning.

Läs mer

Lämna in årsredovisningen digitalt