Ombud gillar att skicka in årsredovisningen digitalt

Ni börjar bli många nu som skickar in årsredovisningen digitalt. Vi har fått in drygt 125 000 på det sättet. Varje vecka stiger siffran med omkring 3 000 årsredovisningar!

Så här tycker dina kollegor som redan provat*


Enligt webbenkät på Bolagsverket, 18 dec 2019 - 7 januari 2020 tycker dina kollegor som redan provat så här:

Gör det du också

Du som redan hjälper dina kunder att skicka in årsredovisningar digitalt. Tack!

Du som inte gör det. Prova! Så här fungerar det.

Tre enkla steg

 1. Ladda upp
  Du laddar upp årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse direkt från din programvara som stöder digital inlämning.
 2. Bjud in
  Du bjuder in din kund att skriva under fastställelseintyget.
 3. Skicka in
  Kunden loggar in, skriver under och skickar in årsredovisningen.
  Tips, be din kund att skriva in din e-postadress när hen skickar in årsredovisningen. Då får även du en kvittens på att Bolagsverket tagit emot den.

* Webbenkät på Bolagsverket, 18 dec 2019 - 7 januari 2020.