Förutsättningar för att lämna in årsredovisningen digitalt

För att du ska kunna lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Här ser du vad som behövs.

Den som laddar upp årsredovisningen (och eventuellt revisionsberättelsen) behöver:

  • en programvara som stöder digital inlämning
  • personnummer (svenskt) och e-postadress till den styrelseledamot eller verkställande direktör som ska skriva under fastställelseintyget.

Den som skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen behöver:

  • svensk e-legitimation, exempelvis mobilt BankID.

Om du har ett program för årsredovisningar som gör att du inte kan lämna in digitalt eller om ingen i styrelsen har e-legitimation, måste du skicka in årsredovisningen på papper.

Fördelar

Vi uppmanar alla aktiebolag som kan lämna in digitalt att göra det. Några av fördelarna är:

  • Du slipper risken att årsredovisningen försvinner i postgången.
  • Du får direkt en kvittens i e-tjänsten på att vi tagit emot årsredovisningen.
  • Om årsredovisningen är fullständig registrerar vi den direkt.

Så här lämnar ni in om ni skrivit under originalet med e-legitimation

Om ni upprättar årsredovisningen i elektronisk form måste ni skriva under den med en avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i eIDAS-förordningen*.

Om ni sedan vill lämna in årsredovisningen digitalt måste ni göra en elektronisk avskrift av årsredovisningen (och den eventuella revisionsberättelsen) som motsvarar innehållet i originaldokumenten. Filformatet ska vara iXBRL och det krävs en programvara som är ansluten till Bolagsverket för att ni ska kunna ladda upp filen och lämna in årsredovisningen.

Aktiebolag som följer regelverket K3

Den 9 februari 2019 öppnade vi möjligheten även för de aktiebolag som följer regelverket K3 att lämna in årsredovisningen digitalt. För att de ska kunna lämna in årsredovisningen digitalt måste de ha en programvara som är anpassad för detta. Det kan vara ett bokföringsprogram, ett ekonomiprogram eller liknande.

Vissa programvaror stöder redan K3, medan andra programvaruleverantörer arbetar med det. Vårt tips är att du kollar med din leverantör av den programvara som just du använder.

Om några år kan digitalt bli obligatoriskt

På sikt kan det komma att bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningen digitalt i Sverige, precis som det är i många andra europeiska länder, exempelvis Danmark.

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och upphävande av direktiv 1999/93/EG.

Läs mer

Lämna in årsredovisningen digitalt