Lämna in årsredovisningen digitalt

Du behöver en programvara som stöder digital inlämning för att kunna lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt resultat- och balansräkningen kan du skicka in årsredovisningen digitalt.

Programvaror och leverantörer

På sidan Programvara och leverantörer – Lämna in årsredovisningen digitalt ser du de programvaruleverantörer som erbjuder en programvara som gör det möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt.

Tre enkla steg – ladda upp, bjud in och skicka in

  1. Ladda upp årsredovisningen med den eventuella revisionsberättelsen direkt från din programvara som stöder digital inlämning.
  2. Skriv in personnummer och e-postadress till den styrelseledamot eller verkställande direktör som du vill bjuda in.
  3. Den du bjudit in loggar in med sin e-legitimation, skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen. Du gör allt digitalt och ska inte skicka något på papper. Läs mer om hur det går till på sidan Så här lämnar du in årsredovisningen digitalt.

Den som skickar in årsredovisningen får direkt en kvittens i e-tjänsten på att vi tagit emot den. Om den är fullständig registrerar vi den direkt.

Film: Vi lämnar in årsredovisningen digitalt - och gillar det!

Utveckla programvara

Du som vill utveckla programvara för digital inlämning av årsredovisning hittar information på sidan Teknisk dokumentation.