Företagsinteckning

E-tjänsten Företagsinteckning vänder sig både till dig som arbetar med företagsinteckningar och till dig som är företagare och som vill kunna se befintliga inteckningar i ditt företag.

För banker och kreditgivare

I e-tjänsten kan banker och andra kreditgivare:

  • samla företagsinteckningar elektroniskt
  • begära företagsinteckningsbrev från andras arkiv eller inteckningsbrevshavare
  • flytta företagsinteckningsbreven till andras arkiv eller inteckningsbrevshavare
  • lägga till, ändra eller ta bort referens
  • konvertera inteckningsbrev från papper till elektroniska brev och vice versa.

Bli kund i e-tjänsten Företagsinteckning genom att kontakta Bolagsverket. För att bli kund betalar du en anslutningsavgift och därefter betalar du för de åtgärder du gör.

Avgifter för företagsinteckning

För företagare

I e-tjänsten kan du som är styrelseledamot, extern firmatecknare, verkställande direktör, vice verkställande direktör och likvidator eller extern firmatecknare kostnadsfritt:

  • se företagets företagsinteckningar, både elektroniska och skriftliga
  • se inteckningsbrevshavare för företagets elektroniska inteckningar.

Om du vill ansöka om att ändra i en befintlig företagsinteckning eller ta ut nya företagsinteckningar måste du begära det på en pappersblankett. I framtiden hoppas vi att det blir möjligt att kunna skicka in ansökan elektroniskt till oss. Uppgifterna i inteckningsbrevsregistret om vem som är registrerad inteckningsbrevshavare är sekretessbelagda.

Styrelsen kan alltid skicka en skriftlig förfrågan till Bolagsverket om en förteckning över företagets företagsinteckningar. Vi skickar förteckningen till bolagets adress.