Instruktion: Starta och ombilda lagerbolag – Företagsärenden för ombud

Här beskriver vi vilka krav som finns för att du som ombud ska kunna starta lagerbolag i e-tjänsten Företagsärenden för ombud. Vi beskriver också stegen för att starta lagerbolag i e-tjänsten.

Information om lagerbolag

För att bli kunna starta lagerbolag i Företagsärenden för ombud måste du uppfylla vissa krav:

 • Du måste ha en e-legitimation.
 • Du måste ha läst igenom och accepterat villkoren i avtalstexten.
 • Din bank måste kunna utfärda elektroniska bankintyg.
 • Vi på Bolagsverket måste ha fått din ansökan om att bli kund i tjänsten och godkänt den.
 • Du måste ha ett depositionskonto hos oss. 
 • Du måste skicka in den första anmälan för varje ny serie av lagerbolag med post.
 • Ditt företag måste ha anmält verklig huvudman.
 • Företag som bedriver vissa verksamhetstyper måste anmäla sig till registret mot penningtvätt. Om ditt företag ägnar sig åt sådan verksamhet måste du ha anmält dig dit först.
 • Dina it-system måste kunna hantera XML-filer för att du ska kunna ombilda lagerbolag. För att enbart starta lagerbolag behövs det inte. 

Läs mer om depositionskonto

Starta lagerbolag 


Anmäl det första lagerbolaget 

För varje ny lagerbolagsserie måste du först skicka in en anmälan och obligatoriska bilagor med post. Använd blanketten Nyregistrering, nr 816. Det är viktigt att du i rutan Övrigt skriver att anmälan gäller en nyregistrering av lagerbolag.

Företagsnamnet för den nya lagerbolagsserien måste godkännas av Bolagsverket innan du kan skapa mallar och starta lagerbolag i e-tjänsten. 

Skapa mallar

När du första gången ska starta lagerbolag måste du göra en mall för detta och spara i e-tjänsten. Klicka i menyn på Administration och sedan på Mallar. I varje mall fyller du i de uppgifter som ska gälla för varje lagerbolagsserie, exempelvis företagsnamn, aktiekapital och företrädare.

Du kan välja att göra flera olika mallar. Mallarna kan användas för att starta ett obegränsat antal lagerbolag men högst 25 varje gång. 

Starta lagerbolag i e-tjänsten

Välj den mall som du vill använda och fyll sedan i uppgifterna. Med olika mallar kan du välja att exempelvis Lagerhyllan 2–26 AB ska ha kalenderår som räkenskapsår och Lagerhyllan 27–50 AB ska ha ett brutet räkenskapsår. 

Banken skapar bankintyg

Nästa steg är att bjuda in din kontaktperson på banken för att skapa ett elektroniskt bankintyg. Varje lagerbolag får sitt eget bankintyg men den bankanställda behöver bara fylla i uppgifterna en gång för en hel lagerbolagsserie. 

Film om bankintyg

Skriv under och skicka in

När du har fått bankintyget i e-tjänsten kan du fortsätta med att skriva under och skicka in ärendet till oss.

Registrering

Ärendet registreras hos Bolagsverket inom 30 minuter. Du kan då se företagens organisationsnummer i ärendeöversikten och hämta registreringsbevisen.

Ombilda lagerbolag 

Om du har startat lagerbolag i e-tjänsten kan du också ombilda dessa. Dina it-system måste då kunna hantera XML-format.

1. Skapa ett ärende

När du ska ombilda lagerbolag ska du spara anmälan och bilagor (bolagsstämmoprotokoll, bolagsordning och eventuella passkopior) i XML-format och sedan ladda upp dessa i e-tjänsten. 

2. Skriv under och skicka in

Följande personer är behöriga att skriva under och skicka in anmälan om ombildning:

 • Någon i företagets styrelse. Är du själv inte med i styrelsen kan du bjuda in personer som kan skriva under i e-tjänsten. Den personen måste ha en e-legitimation.
 • Den som har fått en fullmakt från företaget att skriva under. Läs mer på sidan Fullmakter – Företagsärenden för ombud

3. Registrering 

När ärendet är registrerat kan du hämta registreringsbeviset i ärendeöversikten.