Instruktion: Starta och ändra aktiebolag – Företagsärenden för ombud

Här beskriver vi hur du går tillväga för att starta och ändra uppgifter i ett aktiebolag i tjänsten Företagsärenden för ombud.

Skapa ett ärende

Starta ett aktiebolag 

När du ska starta aktiebolag ska du spara anmälan och bilagor (stiftelseurkund, bolagsordning och eventuella passkopior) i XML-format och sedan ladda upp dessa i e-tjänsten.


Ändra uppgifter i ett aktiebolag

När du ska ändra aktiebolag ska du spara anmälan och bilagor (bolagsstämmoprotokoll, bolagsordning och eventuella passkopior) i XML-format och sedan ladda upp dessa i e-tjänsten.

Skriv under och skicka in

Vem får skriva under anmälan?

  • Någon i företagets styrelse. Är du själv inte med i styrelsen kan du bjuda in personer som kan skriva under. Tänk på att den personen måste ha en e-legitimation.
  • Den som har fått en fullmakt från företaget att skriva under.

Information om fullmakter

Registrering 

När ärendet är registrerat kan du hämta registreringsbeviset i ärendeöversikten.

Demo av Företagsärenden för ombud