Försäkringsförening och tjänstepensionsförening – blanketter och mallar

Här hittar du våra blanketter och mallar. Mallarna är exempel som du kan redigera. Avgifterna hittar du i menyn.

Blanketter

Starta

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Nyregistrering, nr 970 Pdf, 97 kB.Nyregistrering, nr 970 Word, 209 kB.

Adress

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ändra adress för företag och föreningar, nr 701 Pdf, 378 kB.

Ändra adress för företag och föreningar, nr 701 Word, 124 kB.

Ändra adress för företrädare och revisorer, nr 702 Pdf, 371 kB.

Ändra adress för företrädare och revisorer, nr 702 Word, 132 kB.

Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Pdf, 242 kB.

Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Word, 803 kB.

Överlåta försäkringsbestånd

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Överlåtelse av försäkringsbestånd, nr 859 Pdf, 72 kB.

Överlåtelse av försäkringsbestånd, nr 859 Word, 92 kB.

Överlåtelse av tjänstepensionsförsäkringsbestånd, nr 856 Pdf, 73 kB.Överlåtelse av tjänstepensionsförsäkringsbestånd, nr 856 Word, 66 kB.

Föreningens namn och stadgar

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 Pdf, 51 kB.

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 Word, 98 kB.

Ändringsanmälan, nr 971 Pdf, 309 kB.Ändringsanmälan, nr 971 Word, 225 kB.

Företrädare och revisor

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710 Pdf, 611 kB.Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710 Word, 102 kB.
Egen avgång som revisor, nr 703 Pdf, 247 kB.Egen avgång som revisor, nr 703 Word, 110 kB.
Egen avgång ur styrelsen, nr 863 Pdf, 235 kB.Egen avgång ur styrelsen, nr 863 Word, 102 kB.
Ändringsanmälan, nr 971 Pdf, 309 kB.Ändringsanmälan, nr 971 Word, 225 kB.

Fusion

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Fusion, nr 973 Pdf, 66 kB.Fusion, nr 973 Word, 108 kB.

Likvidation

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om kallelse på okända borgenärer, nr 833 Pdf, 237 kB.

Ansökan om kallelse på okända borgenärer, nr 833 Word, 102 kB.

Bekräftelse på likvidatorsuppdrag, nr 906 Pdf, 396 kB.

Bekräftelse på likvidatorsuppdrag, nr 906 Word, 126 kB.

Frivillig likvidation, nr 974 Pdf, 269 kB.Frivillig likvidation, nr 974 Word, 149 kB.
Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Pdf, 242 kB.Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Word, 803 kB.

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt, nr 730 Pdf, 243 kB.

Ansökan om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt, nr 730 Word, 90 kB.

Andra ärenden

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801 Pdf, 52 kB.

Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801 Word, 84 kB.

Mallar