Försäkringsbolag och tjänstepensionsbolag – blanketter och mallar

Här hittar du våra blanketter och mallar. Mallarna är exempel som du kan redigera. Avgifterna hittar du i menyn.

Blanketter

Starta

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Nyregistrering – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 865 Pdf, 120 kB.Nyregistrering – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 865 Word, 216 kB.
Nyregistrering – ömsesidigt försäkringsbolag och ömsesidigt tjänstepensionsbolag, nr 867 Pdf, 646 kB.Nyregistrering – ömsesidigt försäkringsbolag och ömsesidigt tjänstepensionsbolag, nr 867 Word, 202 kB.

Adress

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ändra adress för företag och föreningar, nr 701 Pdf, 378 kB.

Ändra adress för företag och föreningar, nr 701 Word, 124 kB.

Ändra adress för företrädare och revisorer, nr 702 Pdf, 371 kB.

Ändra adress för företrädare och revisorer, nr 702 Word, 132 kB.

Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Pdf, 242 kB.

Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Word, 803 kB.

Överlåta försäkringsbestånd

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Överlåtelse av försäkringsbestånd, nr 859 Pdf, 72 kB.

Överlåtelse av försäkringsbestånd, nr 859 Word, 92 kB.

Överlåtelse av tjänstepensionsförsäkringsbestånd, nr 856 Pdf, 73 kB.Överlåtelse av tjänstepensionsförsäkringsbestånd, nr 856 Word, 66 kB.

Företagsnamn och bolagsordning

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 Pdf, 51 kB.

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 Word, 98 kB.

Ändringsanmälan – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 891 Pdf, 639 kB.Ändringsanmälan – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 891 Word, 231 kB.
Ändringsanmälan – ömsesidigt försäkringsbolag och ömsesidigt tjänstepensionsbolag, nr 892 Pdf, 638 kB.Ändringsanmälan – ömsesidigt försäkringsbolag och ömsesidigt tjänstepensionsbolag, nr 892 Word, 230 kB.

Företrädare och revisor

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710 Pdf, 611 kB.

Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710 Word, 102 kB.

Egen avgång som revisor, nr 703 Pdf, 247 kB.

Egen avgång som revisor, nr 703 Word, 110 kB.

Egen avgång ur styrelsen, nr 863 Pdf, 235 kB.

Egen avgång ur styrelsen, nr 863 Word, 102 kB.

Ändringsanmälan – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 891 Pdf, 639 kB.Ändringsanmälan – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 891 Word, 231 kB.
Ändringsanmälan – ömsesidigt försäkringsbolag och ömsesidigt tjänstepensionsbolag, nr 892 Pdf, 638 kB.Ändringsanmälan – ömsesidigt försäkringsbolag och ömsesidigt tjänstepensionsbolag, nr 892 Word, 230 kB.

Öka eller minska aktiekapitalet

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Bemyndigande för emissioner – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 871 Pdf, 602 kB.

Bemyndigande för emissioner – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 871 Word, 88 kB.

Fondemission – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 876 Pdf, 608 kB.

Fondemission – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 876 Word, 94 kB.

Minska aktiekapitalet – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 873 Pdf, 611 kB.

Minska aktiekapitalet – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 873 Word, 96 kB.

Nyemission – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 875 Pdf, 612 kB.Nyemission – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 875 Word, 102 kB.
Utgivande av konvertibler – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 877 Pdf, 610 kB.Utgivande av konvertibler – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 877 Word, 96 kB.
Utbyte av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 874 Pdf, 607 kB.Utbyte av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 874 Word, 100 kB.
Utgivande av teckningsoptioner – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 878 Pdf, 605 kB.Utgivande av teckningsoptioner – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 878 Word, 92 kB.

Garantikapital

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Garantikapital – ömsesidigt försäkringsbolag och ömsesidigt tjänstepensionsbolag, nr 857 Pdf, 247 kB.Garantikapital – ömsesidigt försäkringsbolag och ömsesidigt tjänstepensionsbolag, nr 857 Word, 98 kB.

Fusion

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Fusion – försäkringsaktiebolag, nr 894 Pdf, 79 kB.Fusion – försäkringsaktiebolag, nr 894 Word, 114 kB.
Fusion – tjänstepensionsaktiebolag, nr 899 Pdf, 103 kB.Fusion – tjänstepensionsaktiebolag, nr 899 Word, 108 kB.
Fusion – ömsesidigt försäkringsbolag, nr 886 Pdf, 100 kB.Fusion – ömsesidigt försäkringsbolag, nr 886 Word, 111 kB.
Fusion – ömsesidigt tjänstepensionsbolag, nr 879 Pdf, 99 kB.Fusion – ömsesidigt tjänstepensionsbolag, nr 879 Word, 108 kB.

Delning

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Delning – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 885 Pdf, 98 kB.

Delning – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 885 Word, 108 kB.

Nyregistrering genom delning – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 858 Pdf, 655 kB.

Nyregistrering genom delning – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, nr 858 Word, 212 kB.

Likvidation

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om kallelse på okända borgenärer, nr 833 Pdf, 237 kB.

Ansökan om kallelse på okända borgenärer, nr 833 Word, 102 kB.

Avslut av likvidation – slutredovisning, nr 807 Pdf, 369 kB.

Avslut av likvidation – slutredovisning, nr 807 Word, 117 kB.

Bekräftelse av likvidatorsuppdrag, nr 806 Pdf, 393 kB.

Bekräftelse av likvidatorsuppdrag, nr 806 Word, 118 kB.

Frivillig likvidation, nr 884 Pdf, 631 kB.Frivillig likvidation, nr 884 Word, 144 kB.
Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Pdf, 242 kB.Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Word, 803 kB.

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt, nr 730 Pdf, 243 kB.

Ansökan om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt, nr 730 Word, 90 kB.

Andra ärenden

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801 Pdf, 52 kB.Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801 Word, 84 kB.
Anmälan om registrering av värdepapperscentral, nr 805 Pdf, 46 kB.Anmälan om registrering av värdepapperscentral, nr 805 Word, 84 kB.