Bank – blanketter och mallar

Här hittar du våra blanketter och mallar för bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, sparbank och medlemsbank. Mallarna är exempel som du kan redigera. Avgifterna hittar du i menyn.

Blanketter

Starta

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Nyregistrering – bankaktiebolag, nr 864 Pdf, 114 kB.Nyregistrering Word, 225 kB.– bankaktiebolag Pdf, 114 kB., nr 864 Word, 225 kB.

Adress

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ändra adress för företag och föreningar, nr 701 Pdf, 380 kB.

Ändra adress för företag och föreningar, nr 701 Word, 124 kB.

Ändra adress för företrädare och revisorer, nr 702 Pdf, 371 kB.

Ändra adress för företrädare och revisorer, nr 702 Word, 132 kB.

Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Pdf, 251 kB.

Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Word, 803 kB.

Företagsnamn och verksamhet

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 Pdf, 50 kB.

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 Word, 98 kB.

Ändringsanmälan – bankaktiebolag, nr 866 Pdf, 637 kB.Ändringsanmälan – bankaktiebolag, nr 866 Word, 233 kB.
Ändringsanmälan – sparbank eller medlemsbank, nr 869 Pdf, 643 kB.Ändringsanmälan – sparbank eller medlemsbank, nr 869 Word, 265 kB.

Företrädare och revisor

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710 Pdf, 611 kB.Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710 Word, 102 kB.

Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 Pdf, 96 kB.

Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 Word, 144 kB.

Egen avgång som revisor, nr 703 Pdf, 217 kB.Egen avgång som revisor, nr 703 Word, 840 kB.
Egen avgång ur styrelsen, nr 862 Pdf, 233 kB.Egen avgång ur styrelsen, nr 862 Word, 101 kB.
Ändringsanmälan – bankaktiebolag, nr 866 Pdf, 637 kB.Ändringsanmälan – bankaktiebolag, nr 866 Word, 233 kB.
Ändringsanmälan – sparbank eller medlemsbank, nr 869 Pdf, 643 kB.Ändringsanmälan – sparbank eller medlemsbank, nr 869 Word, 265 kB.

Öka eller minska aktiekapitalet

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Bemyndigande för emissioner Pdf, 601 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 871 Pdf, 601 kB.

Bemyndigande för emissioner Word, 88 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 871 Word, 88 kB.

Fondemission Pdf, 608 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 876 Pdf, 608 kB.

Fondemission Word, 94 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 876 Word, 94 kB.

Minska aktiekapitalet Pdf, 611 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 873 Pdf, 611 kB.

Minska aktiekapitalet Word, 96 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 873 Word, 96 kB.

Nyemission Pdf, 611 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 875 Pdf, 611 kB.Nyemission Word, 102 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 875 Word, 102 kB.
Utgivande av konvertibler Pdf, 608 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 877 Pdf, 608 kB.Utgivande av konvertibler Word, 96 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 877 Word, 96 kB.

Utbyte av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner Pdf, 607 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 874 Pdf, 607 kB.

Utbyte av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner Word, 100 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 874 Word, 100 kB.

Utgivande av teckningsoptioner Pdf, 604 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 878 Pdf, 604 kB.Utgivande av teckningsoptioner Word, 92 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 878 Word, 92 kB.

Fusion

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Fusion – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 895 Pdf, 80 kB.Fusion – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 895 Word, 116 kB.

Fusion – sparbank, nr 897 Pdf, 102 kB.

Fusion – sparbank, nr 897 Word, 120 kB.

Delning

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Delning Pdf, 96 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 885 Pdf, 96 kB.Delning Word, 108 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 885 Word, 108 kB.
Nyregistrering genom delning Pdf, 655 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 858 Pdf, 655 kB.Nyregistrering genom delning Word, 212 kB.– bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag Pdf, 80 kB., nr 858 Word, 212 kB.

Ombilda sparbank

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ombildning från sparbank till bankaktiebolag, nr 860 Pdf, 237 kB.

Ombildning från sparbank till bankaktiebolag, nr 860 Word, 86 kB.

Verkställd ombildning, nr 861 Pdf, 236 kB.

Verkställd ombildning, nr 861 Word, 90 kB.

Likvidation

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om kallelse på okända borgenärer Pdf, 235 kB.– bankaktiebolag och medlemsbank Pdf, 80 kB., nr 833 Pdf, 235 kB.

Ansökan om kallelse på okända borgenärer Word, 102 kB.– bankaktiebolag och medlemsbank Pdf, 80 kB., nr 833 Word, 102 kB.

Avslut av likvidation – slutredovisning Pdf, 371 kB.– bankaktiebolag Pdf, 80 kB., nr 807 Pdf, 371 kB.

Avslut av likvidation – slutredovisning Word, 117 kB.– bankaktiebolag Pdf, 80 kB., nr 807 Word, 117 kB.

Bekräftelse av likvidatorsuppdrag Pdf, 408 kB.– bankaktiebolag Pdf, 80 kB., nr 806 Pdf, 408 kB.

Bekräftelse av likvidatorsuppdrag Word, 118 kB.– bankaktiebolag Pdf, 80 kB., nr 806 Word, 118 kB.

Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation Pdf, 251 kB.– bankaktiebolag Pdf, 80 kB., nr 706 Pdf, 251 kB.Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation Word, 803 kB.– bankaktiebolag Pdf, 80 kB., nr 706 Word, 803 kB.

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt, nr 730 Pdf, 241 kB.

Ansökan om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt, nr 730 Word, 90 kB.

Andra ärenden

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801 Pdf, 50 kB.Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801 Word, 84 kB.
Anmälan om registrering av värdepapperscentral, nr 805 Pdf, 45 kB.Anmälan om registrering av värdepapperscentral, nr 805 Word, 84 kB.
Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717 Pdf, 178 kB.Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717 Word, 130 kB.