Bank – blanketter och mallar

Här hittar du våra blanketter och mallar för bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, sparbank och medlemsbank. Mallarna är exempel som du kan redigera. Avgifterna hittar du i menyn.

Blanketter

Starta

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Nyregistrering – bankaktiebolag, nr 864 Pdf, 118 kB.Nyregistrering – bankaktiebolag, nr 864 Word, 225 kB.

Adress

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ändra adress för företag och föreningar, nr 701 Pdf, 378 kB.

Ändra adress för företag och föreningar, nr 701 Word, 124 kB.

Ändra adress för företrädare och revisorer, nr 702 Pdf, 371 kB.

Ändra adress för företrädare och revisorer, nr 702 Word, 132 kB.

Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Pdf, 242 kB.

Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Word, 803 kB.

Företagsnamn och verksamhet

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 Pdf, 51 kB.

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 Word, 98 kB.

Ändringsanmälan – bankaktiebolag, nr 866 Pdf, 639 kB.Ändringsanmälan – bankaktiebolag, nr 866 Word, 233 kB.
Ändringsanmälan – sparbank eller medlemsbank, nr 869 Pdf, 645 kB.Ändringsanmälan – sparbank eller medlemsbank, nr 869 Word, 265 kB.

Företrädare och revisor

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710 Pdf, 611 kB.Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710 Word, 102 kB.

Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 Pdf, 91 kB.

Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 Word, 144 kB.

Egen avgång som revisor, nr 703 Pdf, 247 kB.Egen avgång som revisor, nr 703 Word, 110 kB.
Egen avgång ur styrelsen, nr 862 Pdf, 235 kB.Egen avgång ur styrelsen, nr 862 Word, 101 kB.
Ändringsanmälan – bankaktiebolag, nr 866 Pdf, 639 kB.Ändringsanmälan – bankaktiebolag, nr 866 Word, 233 kB.
Ändringsanmälan – sparbank eller medlemsbank, nr 869 Pdf, 645 kB.Ändringsanmälan – sparbank eller medlemsbank, nr 869 Word, 265 kB.

Öka eller minska aktiekapitalet

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Bemyndigande för emissioner – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 871 Pdf, 602 kB.

Bemyndigande för emissioner – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 871 Word, 88 kB.

Fondemission – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 876 Pdf, 608 kB.

Fondemission – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 876 Word, 94 kB.

Minska aktiekapitalet – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 873 Pdf, 611 kB.

Minska aktiekapitalet – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 873 Word, 96 kB.

Nyemission – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 875 Pdf, 612 kB.Nyemission – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 875 Word, 102 kB.
Utgivande av konvertibler – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 877 Pdf, 610 kB.Utgivande av konvertibler – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 877 Word, 96 kB.

Utbyte av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 874 Pdf, 607 kB.

Utbyte av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 874 Word, 100 kB.

Utgivande av teckningsoptioner – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 878 Pdf, 605 kB.Utgivande av teckningsoptioner – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 878 Word, 92 kB.

Fusion

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Fusion – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 895 Pdf, 79 kB.Fusion – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 895 Word, 116 kB.

Fusion – sparbank, nr 897 Pdf, 104 kB.

Fusion – sparbank, nr 897 Word, 120 kB.

Delning

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Delning – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 885 Pdf, 98 kB.Delning – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 885 Word, 108 kB.
Nyregistrering genom delning – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 858 Pdf, 655 kB.Nyregistrering genom delning – bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, nr 858 Word, 212 kB.

Ombilda sparbank

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ombildning från sparbank till bankaktiebolag, nr 860 Pdf, 239 kB.

Ombildning från sparbank till bankaktiebolag, nr 860 Word, 86 kB.

Verkställd ombildning, nr 861 Pdf, 237 kB.

Verkställd ombildning, nr 861 Word, 90 kB.

Likvidation

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om kallelse på okända borgenärer – bankaktiebolag och medlemsbank, nr 833 Pdf, 237 kB.

Ansökan om kallelse på okända borgenärer – bankaktiebolag och medlemsbank, nr 833 Word, 102 kB.

Avslut av likvidation – slutredovisning – bankaktiebolag, nr 807 Pdf, 369 kB.

Avslut av likvidation – slutredovisning – bankaktiebolag, nr 807 Word, 117 kB.

Bekräftelse av likvidatorsuppdrag – bankaktiebolag, nr 806 Pdf, 393 kB.

Bekräftelse av likvidatorsuppdrag – bankaktiebolag, nr 806 Word, 118 kB.

Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation – bankaktiebolag, nr 706 Pdf, 242 kB.Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation – bankaktiebolag, nr 706 Word, 803 kB.

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Ansökan om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt, nr 730 Pdf, 243 kB.

Ansökan om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt, nr 730 Word, 90 kB.

Andra ärenden

Tabell som innehåller blanketter i pdf- och wordformat.

Pdf

Word

Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801 Pdf, 52 kB.Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801 Word, 84 kB.
Anmälan om registrering av värdepapperscentral, nr 805 Pdf, 46 kB.Anmälan om registrering av värdepapperscentral, nr 805 Word, 84 kB.
Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717 Pdf, 165 kB.Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717 Word, 130 kB.