Betala från utlandet

När du ska betala från utlandet går du via en bank och gör en så kallad BIC/SWIFT-betalning.

På inbetalningen skriver du ärendets OCR-nummer.

Betala till Bolagsverket

Tabell som visar typer av betalning och BIC/SWIFT-kod samt IBAN-nummer för respektive typ.

Betalning för:

BIC/SWIFT-kod

IBAN-nummer

Registrering av företag och ändringar

DABASESX

SE 55 1200 0000 0128 1011 2495

Fakturor samt Post- och Inrikes Tidningar

DABASESX

SE 21 1200 0000 0128 1011 2428

Förseningsavgifter

DABASESX

SE 96 1200 0000 0128 1011 2436

Adress till bank

Danske Bank
Norrmalmstorg 1
SE-103 92 Stockholm