Priser för förhandsgranskning

Du får en faktura från oss när vi har förhandsgranskat ditt ärende eller företagsnamn.

* Momsbefriad

Tabell som visar typer av ärenden och pris för respektive ärende. Om det finns en asterisk (stjärna) efter priset är det momsbefriat.

Ärende

Kronor

Förhandsgranskning – nytt företag, per ärende

800*

Förhandsgranskning – företagsnamn, per förslag

1 400*

Förhandsgranskning – bolagsordning, stadgar för ekonomisk förening, stadgar för bostadsrättsförening, nyemission och konvertibla skuldebrev, per ärende

600*