Avgifter för registret över verkliga huvudmän

Du får en faktura med beslut om avgift från oss när du har anmält eller ändrat verklig huvudman i vår e-tjänst.

Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad

250

400

Ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt

Ej möjlig

400