Avgifter för registret mot penningtvätt

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet.

Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmälan för registrering

Ej möjlig

850

Ändra registrerade uppgifter

Ej möjlig

850

Anmälan om att verksamheten har upphört

Ej möjlig

0