Priser och avgifter för patentombud

Du får en faktura från oss när du har skickat in din ansökan eller när vi har levererat din beställning. Betala den till bankgiro 5053-0989.

Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Tabell som visar typer av ärenden och avgift/pris för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ansöka om auktorisation av patentombud

1 000

Årsavgift

2 600

Ändra registrerade uppgifter för auktoriserat patentombud

0

Avregistrera auktoriserat patentombud

0

Ansökan om erkännande av utländsk yrkeskvalifikation

700

Anmälan till juridiskt kunskapsprov

6 000

Anmälan till tekniskt kunskapsprov

12 000

 

Produkter

Tabell som visar typer av ärenden och avgift/pris för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registreringsbevis

200

Registreringsbevis på engelska

200