Avgifter för försäkringsförmedlare

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet.

Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera försäkringsförmedlare eller anknuten försäkringsförmedlare

850

Ändra postadress och e-postadress

0

Ändra registrerade uppgifter för försäkringsförmedlare eller anknuten försäkringsförmedlare

850

Anmäla sidoverksamhet

850

Underrättelse från Finansinspektionen

0

Avregistrera anknuten försäkringsförmedlare

850