Avgifter för företagsinteckning

Här ser du vad det kostar att ta ut företagsinteckningar och genomföra andra inskrivningsåtgärder, beställa gravationsbevis samt att använda e-tjänsten Företagsinteckning.

Så här betalar du

* Momsbefriad

Inteckningsåtgärder och gravationsbevis

När du tar ut en ny företagsinteckning hos Bolagsverket eller ansöker om annan inteckningsåtgärd som leder till ett elektroniskt eller skriftligt inteckningsbrev måste du betala en avgift för inteckningsbrevet. Tar du ut en ny inteckning måste du dessutom betala stämpelskatt. Du behöver inte betala någon moms.

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende. Om det finns en asterisk (stjärna) efter avgiften är den momsbefriad.

Ärende

Kronor

Företags­inteckningsbrev

570*

Stämpelskatt, procent av inteckningens belopp

1 %*

Gravationsbevis

150*

E–tjänsten Företagsinteckning

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende. Om det finns en asterisk (stjärna) efter avgiften är den momsbefriad.

Ärende

Kronor

Anslutningsavgift

5 000

Sök företagsinteckning

15

Se företagsinteckning

20

Se elektronisk expeditionsnota

20

Ny inteckning i Företagsintecknings­brevsregistret genom inskrivningsåtgärd

3*

Konvertering till elektroniskt inteckningsbrev

4*

Konvertering till skriftligt inteckningsbrev

20*

Skapa konverteringslista

6

Konverteringslista skapad hos Bolagsverket

40

Avvikelserapport för konverteringslista

25

Återsändande av skuldebrev

140

Portoavgift för utskrift av företagshypoteksbrev (REK)

50

Registrering av inteckningsbrevshavare, debiteras den nye inteckningsbrevshavaren

5*

Byte av inteckningsbrevshavare, debiteras den nye inteckningsbrevshavaren

5*

Avregistrering av inteckningsbrevshavare, debiteras den som var inteckningsbrevshavare innan avregistreringen

5*

Flytt av inteckningsbrev inom inteckningsbrevshavarens arkiv

5

Makulera begäran om elektroniskt inteckningsbrev

5

Hantera referens för inteckningsbrev

6

Se arkivhistorik

6

Se arkivinnehåll

15

Beställa fil med arkivinnehåll

300

Beställa utskrift av arkivinnehåll från Bolagsverket

300 + porto

Maskinellt byte av inteckningsbrevshavare vid fler än 10 000 st inteckningar, pris per inteckning

4

Dödande av förkommen handling

När du ansöker om dödande av förkommen handling ska du betala en avgift för din ansökan.

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende. Om det finns en asterisk (stjärna) efter avgiften är den momsbefriad.

Ärende

Kronor

Ansöka om dödande av förkommet företagsinteckningsbrev

750*

Ansöka om dödande av företagsinteckning utan att företagsinteckningsbrevet visas upp

750*