Avgifter för anknutet ombud enligt lagen om värdepappersmarknaden

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet.

Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera anknutet ombud

850

Ändra postadress och e-postadress för anknutet ombud

0

Ändra registrerade uppgifter för anknutet ombud

850

Avregistrera anknutet ombud

850