Avgifter och priser för övriga

I menyn hittar du priser och avgifter för företagsinteckningar, anknutna ombud, försäkringsförmedlare, förhandsgranskning och patentombud. Du hittar även avgifter för anmälan till registret över verkliga huvudmän och registret mot penningtvätt.