Avgifter för europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Starta

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera europeisk gruppering för territoriellt samarbete

1 000

Adress och efternamn

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra postadress och e-postadress för grupperingen

0

Ändra postadress för medlem, direktör och revisor

0

Ändra efternamn

0

Avtal och stadgar

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra avtalet om att bilda grupperingen

500

Ändra stadgar för grupperingen

500

Medlem, direktör och revisor

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla ny medlem

500

Ändra uppgift om direktör

500

Ändra uppgift om revisor

500

Egen avgång som direktör

500

Egen avgång som revisor

500

Administrativ hävning av företagsnamn

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn

900

Registrera handlingar på annat språk än svenska

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera handlingar, per språk

500

Andra ärenden

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla beslut om likvidation

0

Anmäla beslut om upplösning

0

Anmälan från regeringen

0

Anmälan från rätten

0

Annan anmälan för registrering

500