Avgifter för europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Starta

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera europeisk ekonomisk intressegruppering

1 000

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra postadress och e-postadress för intressegrupperingen

0

Ändra postadress för företrädare

0

Företagsnamn och verksamhet

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra företagsnamn

850

Ändra verksamhet

500

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

850

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

850

Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn

500

Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk

0

Anmäla avtal för intressegrupperingen

500

Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn

900

Företrädare

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla ny medlem, företagsledare, särskild delgivningsmottagare och firmateckning

500

Egen avgång som medlem, företagsledare och särskild delgivningsmottagare

500

Likvidation

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla likvidation

0

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad

250

400

Ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt

Ej möjlig

400