Avgifter för europabolag

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Starta

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera europabolag

2 500

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra postadress och e-postadress för företaget

0

Ändra postadress för företrädare och revisor

0

Andra ärenden

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera beslut enligt 17 § första stycket lagen om europabolag, exempelvis ändra bolagsordning och företrädare

800

Registrera beslut eller uppgifter enligt 8 § lagen om europabolag

1 000

Egen avgång som revisor

0

Förhållanden som en likvidator ska anmäla, om det inte avser att företaget i likvidation ska återuppta verksamheten

0

Underrättelse från domstol om konkurs

0

Ansöka om tillstånd till flyttning av säte

1 500

Ansöka om tillstånd att inte lämna uppgift om företagsnamn på företagets webbplatser

1 500

Ansöka om att Bolagsverket utser revisor och särskild granskare

0

Registrera handlingar, per språk

500

Registrera och kungöra årsredovisning och revisionsberättelse eller delårsrapport, per språk

500

Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn

900

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad

250

400

Ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt

Ej möjlig

400

Registret mot penningtvätt

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmälan för registrering

850

Ändra registrerade uppgifter

850

Anmälan om att verksamheten har upphört

0