Avgifter för näringsdrivande trossamfund

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Registrera trossamfund

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera att trossamfundet bedriver näringsverksamhet

1 500

Anmäla prokura tillsammans med registrering av samfund

0

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra postadress och e-postadress för samfundet

0

Ändra säte för samfundet, flytta verksamheten till ett annat län

1 200

Ändra postadress för företrädare och revisor

0

Namn och verksamhet

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra samfundets namn

1 200

Ändra verksamhet

800

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

1 200

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

1 200

Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn

800

Avregistrera särskilt företagsnamn och företagsnamn på främmande språk

800

Ändra säte för samfundet, flytta verksamheten till ett annat län

1 200

Skydda samfundets namn i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län

1 200

Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn

900

Företrädare och revisor

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra styrelse och firmateckning

800

Anmäla eller avregistrera prokurist

800

Anmäla eller ändra revisor

800

Egen avgång ur styrelsen

800

Revisor avgår i förtid – anmälan från samfundet

0

Egen avgång som revisor – anmälan från revisorn

0

Avregistrera

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Avregistrera trossamfund (den del som gäller näringsverksamhet)

0

Underrättelse från domstol

0

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad

250

400

Ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt

Ej möjlig

400