Avgifter för näringsdrivande ideell förening

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Registrera ideell förening

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera att ideella föreningen bedriver näringsverksamhet

1 500

Anmäla prokura tillsammans med registrering av förening

0

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra postadress och e-postadress för föreningen

0

Ändra säte för föreningen, flytta verksamheten till ett annat län

1 200

Ändra postadress för företrädare och revisor

0

Föreningens namn och verksamhet

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra föreningens namn

1 200

Ändra verksamhet

800

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

1 200

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

1 200

Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn

800

Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk

800

Ändra säte för föreningen, flytta verksamheten till ett annat län

1 200

Skydda föreningens namn i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län

1 200

Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn

900

Företrädare och revisor

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra styrelse och firmateckning

800

Anmäla eller avregistrera prokurist

800

Anmäla eller ändra revisor

800

Egen avgång ur styrelsen

800

Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen

0

Egen avgång som revisor – anmälan från revisorn

0

Avregistrera

 

Ärende

Kronor

Avregistrera ideell förening (den del som gäller näringsverksamhet)

0

Underrättelse från domstol

0

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad

250

400

Ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt

Ej möjlig

400

Registret mot penningtvätt

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmälan för registrering

850

Ändra registrerade uppgifter

850

Anmälan om att verksamheten har upphört

0