Avgifter för europakooperativ

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Starta

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera europakooperativ

2 500

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra postadress och e-postadress för europakooperativet

0

Ändra postadress för företrädare

0

Likvidation

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla frivillig likvidation

1 000

Administrativ hävning av företagsnamn

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn

900

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett


Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad

250

400

Ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt

Ej möjlig

400

Andra ärenden

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera beslut enligt 22 § första stycket lagen (2006:595) om europakooperativ, exempelvis ändra stadgar och företrädare

800

Registrera beslut eller uppgifter enligt 11 § lagen (2006:595) om europakooperativ

1 000

Ansöka om tillstånd till flyttning av säte

1 500

Ansöka om att Bolagsverket utser revisor och särskild granskare

0