Avgifter för bostadsförening

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra postadress och e-postadress för föreningen

0

Ändra postadress för företrädare och revisor

0

Föreningens namn och stadgar

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra föreningens namn

1 100

Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser

1 000

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

1 100

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

1 100

Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn

1 000

Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk

1 000

Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn

900

Ansöka om tillstånd att minska reservfonden

900

Företrädare och revisor

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra styrelse, verkställande direktör, ordförande, särskild firmatecknare och firmateckning

1 000

Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare

1 000

Anmäla eller ändra revisor

1 000

Egen avgång ur styrelsen

1 000

Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen

1 000

Egen avgång som revisor – anmälan från revisorn

0

Ansöka om undantag från kravet att anlita en auktoriserad revisor

685

Ansöka om undantag från bosättningskraven för företrädare

475

Ansöka om undantag från bosättningskraven för revisor

1 200

Ansöka om medgivande att sammanslutning eller revisorsorgan får vara revisor

1 200

Ansöka om att Bolagsverket utser revisor och särskild granskare

0

Fusion

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla fusionsplan

900

Ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplan

900

Anmäla genomförd fusion

1 100

Likvidation

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla frivillig likvidation

1 100

Ansöka om likvidationsföreläggande

475

Förhållanden som en likvidator ska anmäla

0

Ansöka om att en tillgång av ringa värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden

740

Underrättelse från domstol

0

Förenklad avveckling

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ansöka om förenklad avveckling

1 500

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad

250

400

Ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt

Ej möjlig

400