Avgifter för filial

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Starta

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ansöka om dispens från kravet på registrering av filial

1 200

Ansöka om undantag från bosättningskraven för filialens verkställande direktör och vice verkställande direktör

685

Registrera bankfilial

2 000

Registrera filial och försäkringsfilial

2 500

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra postadress för filialen och det utländska företaget

0

Ändra postadress för företrädare och revisor

0

Företagsnamn och verksamhet

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra företagsnamn

800

Ändra verksamhet och räkenskapsår

800

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

800

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

800

Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn

800

Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk

800

Ändra uppgifter för det utländska företaget, exempelvis räkenskapsår

800

Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn

900

Företrädare och revisor

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra verkställande direktör, vice verkställande direktör och särskild delgivningsmottagare

800

Anmäla eller ändra revisor

800

Ändra särskild firmatecknare – gäller bankfilial

800

Egen avgång som verkställande direktör, vice verkställande direktör och särskild delgivningsmottagare

800

Egen avgång som revisor

0

Ansöka om undantag från bosättningskraven för filialens verkställande direktör och vice verkställande direktör

685

Avregistrera

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Avregistrera filial

0

Registret mot penningtvätt

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmälan för registrering

850

Ändra registrerade uppgifter

850

Anmälan om att verksamheten har upphört

0