Avgifter för försäkringsförening och tjänstepensionsförening

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Starta

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera försäkringsförening eller tjänstepensionsförening

2 200

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

1 100

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

1 100

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra postadress och e-postadress för föreningen

0

Ändra postadress för företrädare och revisor

0

Föreningens namn och stadgar

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra föreningens namn

1 100

Ändra föreningens stadgar, exempelvis säte, verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser

900

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

1 100

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

1 100

Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn

900

Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk

900

Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn

900

Företrädare och revisor

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning

900

Anmäla särskild delgivningsmottagare

900

Egen avgång ur styrelsen

900

Avregistrera aktuarie

900

Ändra revisor

900

Revisor avgår i förtid – anmälan från företaget

900

Egen avgång som revisor – anmälan från revisorn

0

Verksamhetskapital

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla återbetalning av verksamhetskapital

900

Överlåta försäkringsbestånd

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Frivillig överlåtelse av försäkringsbestånd eller tjänstepensionsförsäkringsbestånd

900

Anmäla tillstånd från Finansinspektionen om att verkställa överlåtelsen

900

Likvidation

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Frivillig likvidation

800

Likvidation upphör och föreningen återupptar verksamheten

480

Avslut av likvidation

0

Förhållanden som en likvidator ska anmäla

0

Ansöka om likvidationsföreläggande

475

Underrättelse från domstol, konkursförvaltare eller Finansinspektionen

0

Registrera handlingar på annat språk än svenska

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera handlingar, per språk

500

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad

250

400

Ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt

Ej möjlig

400