Avgifter

I menyn kan du välja vilka företags- eller föreningsformer du vill se avgifterna för. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende.

Så här betalar du.

Våra bankgironummer

Tabell som visar typ av betalning och vilket Bankgironummer som gäller för respektive typ.

Typ av betalning

Bankgiro

Avgifter för anmälan och registrering

5050-0255

Fakturor

5053-0989

Förseningsavgifter

5050-3663

Betala ett redan inskickat ärende på webben Länk till annan webbplats.

Du kan enkelt betala avgiften för ett ärende som redan är diariefört hos Bolagsverket i e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in.

Har ni betalat avgiften två gånger?

Det händer att vi får betalt två gånger för samma ärende. Det beror ofta på att både företaget och den som hjälper företaget att skicka in ärenden till Bolagsverket, har betalat in avgiften. Så tänk på att stämma av vem som ska betala!

Kvitto på utförd betalning till Bolagsverket

Bolagsverket kan inte utfärda kvitton på utförda betalningar av registreringsavgifter.

Registreringsavgifterna är utan moms

Alla avgifter för anmälan och ändring är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Depositionskonto

Du som arbetar som ombud kan ansöka om att öppna ett depositionskonto hos oss.

Tips för snabbare handläggning

För dig som vill ha ditt ärende registrerat så snabbt som möjligt har vi några tips.