Om blockkedjor

På den här sidan beskriver vi vad blockkedjor och distributed ledger technology (DLT) är.

En allmänt accepterad teknisk definition av distributed ledger technology (DLT) eller blockkedjor saknas. Vissa särdrag finns för båda teknikerna men gränserna mellan dem är inte givna. Gemensamt för teknikerna är att de möjliggör för decentraliserade nätverk av aktörer att lagra, skriva och skapa data i konsensus utan att det finns en central aktör.

En blockkedja består av sammanlänkade block, vilka innehåller ett antal verifierade transaktioner. Varje block i kedjan är verifierbart av nätverket som accepterat att blocket lagts till. Blockkedjan fungerar därmed som en liggare över transaktioner. Med detta så blir det närmast omöjligt att radera eller förvanska information som ligger i blockkedjan. Därmed kan man sägas göra något som är digitalt unikt vilket till exempel kan lämpa sig för kryptotillgångar eller digital konst.