Om uppdraget

Proof of Business tar avstamp i regeringsuppdraget att utveckla en verifieringstjänst för enklare företagande. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 31 mars 2023.

En viktig del av samhället

Bolagsverket och hanteringen av företagsdata är en viktig del i vårt samhälle. Vår vision är ett näringsliv där företagsinformation flödar fritt och skapar värde för samhället. Digitaliseringen påverkar hela vårt samhälle och offentlig sektor behöver hänga med i utvecklingen för att kunna möta medborgarnas behov. Proof of Business är ett sätt att komma närmare det digitaliserade samhället och att nå vår vision.

Två delar i uppdraget

Regeringsuppdraget att utveckla en verifieringstjänst för enklare företagande består av två delar. Dels en omvärldsanalys på nationell och internationell nivå som ska visa på hur blockkedjeteknik kan användas inom offentlig sektor. Dels att ta fram ett koncepttest på en lösning där blockkedjeteknik kan användas för att kunna samla och hantera verifierad företagsinformation på ett enkelt sätt.

Omvärldsanalys

Inom ramen för regeringsuppdraget ska Bolagsverket genomföra en omvärldsanalys som visar på andra omvändningsområdet för teknikerna (blockkedjor och distributed ledger technology (DLT). Omvärldsanalysen ska fungera som ett stöd för Bolagsverket i utvecklingen av det koncepttest som ska tas fram. I ett första skede har Bolagsverket upphandlat en konsultfirma som genomfört intervjuer och omvärldsspaning och som har tagit fram en bruttolista på olika blockkedjor som, i huvudsak, används inom offentlig sektor världen över. Därefter jobbar Bolagsverket vidare med materialet och utvecklar en omvärldsanalys.

­– Vad vi preliminärt tror oss se, vilket också stämmer med den erfarenhet vi inom gruppen har sedan tidigare, är att blockkedjor/DLT sällan används inom offentlig sektor. I de fall de används fungerar de ofta som en mindre kompentent för att stötta en infrastruktur snarare än som den viktigare delen av infrastrukturen. Områden som kan vara relevanta är till exempel digital identitet och resiliens (den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas) i system. När det gäller privat sektor finns det en stor mängd användningsfall inom finansmarknadsområdet och då är det ofta någon form av kryptotillgång som det handlas med. Kanske är inte detta så förvånande heller. Men vi ser fram emot att fördjupa oss i analysen vilket vi är inne i nu, berättar David Magård, strateg på Bolagsverket.

Bakgrund till uppdraget

Under Innovationsveckan 2021 presenterade Erika Sjödin och Stefan Ellström det som blev grunden till Proof of Business.