Artikeln publicerades 21 juni 2022

Vi summerar vårens arbete

Nu närmar vi oss sommaren och kan blicka tillbaka på en händelserik vår med Proof of Business.

Hej!

Under våren har vi utforskat de tekniska förutsättningarna för ett verifieringssystem med stöd av blockkedjeteknik, diskuterat användarscenarier och affärsnyttor tillsammans med er och genomfört månatliga informationsmöten och två öppna demon.

Vårt arbetssätt är att arbeta stegvis och utforskande och dialogen med våra samarbetsaktörer är viktig för oss. Vi ser fram emot att fortsätta dialogen med er och att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling av tjänster som skapar nytta på riktigt.

Från användarträffen på Epicenter i mars fick vi med oss många bra insikter, som vi arbetat vidare med. Vi har arbetat internt i arbetsgruppen med att ta fram användarscenarier som ska hjälpa oss att förklara på vilket sätt blockkedjeteknik och digitala plånböcker kan hjälpa företagare att göra säkra affärer. Nästa steg i arbetet är att återigen involvera er för att få återkoppling på våra hypoteser, för att sedan göra fördjupade intervjuer med företagare och andra intressenter till vårt scenariebygge.

Glad sommar!

I början på september planerar vi en heldag kl. 9–16 i centrala Stockholm för både användar- och referensgrupp, med workshops kring användarscenarier, affärsnytta och teknik. Vi återkommer med mer information i augusti.

Fortsätt gärna att följa arbetet här på proofofbusiness.se.

Vi önskar er en härlig sommar med salta dopp och avkoppling!