Artikeln publicerades 8 april 2022

Samarbete med Göteborg Blockchain Lab

Bolagsverket fortsätter sitt arbete med att utveckla den blockkedjebaserade verifieringstjänsten Proof of Business som en del i att förenkla företagandet. I uppdraget har ett samarbete med Göteborg Blockchain Lab startats upp, det är en forskningsgrupp vid Göteborgs universitet som fokuserar på blockkedjeteknologi, främst inom offentliga sammanhang

I slutet av september 2021 fick Bolagsverket i uppdrag att utveckla en verifieringstjänst för enklare företagande. Det innebär att vi fortsätter utveckla den blockkedjebaserade tjänsten Proof of Business som tillkom i samband med innovationsveckan i början av 2021. Bolagsverket har inom ramen för arbetet inlett ett samarbete med Göteborg Blockchain Lab. Samarbetet innebär att Göteborg Blockchain Lab kommer att genomföra en fallstudie där doktoranden Mikael Lindquist följer arbetet. Göteborg Blockchain Lab kommer dessutom att bidra med sin kunskap och kompetens till uppdraget.

– Det är väldigt roligt att vi inlett det här samarbetet eftersom vi dels bidrar till forskning på ett område där det finns stort behov av forskning, dels får möjlighet att få kunskap från några av Sveriges främsta akademiker inom området, säger David Magård, strateg på Bolagsverket.

Uppdraget är för närvarande den mest intressanta satsningen kring blockkedjor inom svensk offentlig sektor. Många aktörer i branschen är angelägna om att lära sig mer om användning av blockkedjor i offentlig sektor.

Fallstudie med fokus på både affärsnytta och tekniska lösningar

Syftet med fallstudien är att studera de specifika utmaningar som en myndighet ställs inför vid innovationsarbete med en relativt ny och omogen teknologi. Blockkedjan har förvisso funnits i någon form i drygt 13 år, men bevisade nyttor utanför fintech och försörjningskedjor är ännu begränsade.

Fallstudien kommer utgå från nuvarande forskning inom relevanta områden såsom Digital Innovation. Ett användbart teoretiskt begrepp är till exempel så kallad Need-Solution Pairing, som är ett betraktelsesätt på innovation som innebär att sökande sker i två landskap, dels i nyttolandskapet och dels i lösningslandskapet.

– Vi ser således fallstudien som ett mycket bra tillfälle att studera hur dessa komplexa samband hanteras, hur det parallella sökandet efter affärsnytta och teknisk lösning fortskrider och vilka utmaningar man ställs inför längs vägen, säger Mikael Lindquist, doktorand vid Göteborgs universitet.

Om Göteborg Blockchain Lab

Göteborg Blockchain Lab är en internationellt erkänd utbildnings- och forskningsgrupp vid Göteborgs universitet som fokuserar på blockkedjeinitiativ, särskilt inom offentliga sammanhang. Forskningsgruppen erbjuder en gemensam plattform för samarbete kring blockkedjeteknologier och dess användning och främjar en kreativ miljö för forskare och studenter. Miljön underlättar lärande för både industri och akademi, säkrar forskningens och utbildningens samhälleliga påverkan och möjliggör kurerade och öppna experiment för både forskare, studenter och industri.

Om regeringsuppdraget

Bolagsverket ska med blockkedjeteknik eller Distributed Ledger Technology (DLT) visa hur verifieringstjänsten kan användas för att företagare ska kunna samla och hantera verifierad information om sitt företag så att andra på ett enkelt sätt ska kunna ta del av den. Detta ska förenkla för företag att skapa trygga och säkra affärer. Bolagsverket ska även genomföra en omvärldsanalys gällande andra tillämpningsområden för tekniken och andra länder där tekniken tillämpas.