Artikeln publicerades 27 juni 2022

Bolagsverket har fått ett nytt regeringsuppdrag

Regeringsuppdraget innebär att Bolagsverket tillsammans med andra myndigheter ska bistå Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i arbetet som kan ske för digitala plånböcker inom EU.

Europeiska kommissionen har föreslagit en ny förordning om inrättandet av en ram för digital identitet inom EU (den s.k. eIDAS II-förordningen). EUR-Lex – 52021PC0281 – EN – EUR-Lex (europa.eu). Förordningen är en ändring av eIDAS-förordningen (förordningen om elektronisk identifiering i EU). I förslaget införs bland annat att digitala plånböcker för fysiska och juridiska personer ska finnas och vara tillgängliga för alla. Till plånböckerna kan det utges digitala bevis, till exempel om rätten att teckna firma eller ett digitalt körkort.

Specifikationer och liknande tas fram av en expertgrupp som tillsatts i samband med att förslaget till förordning beslutades. I februari gjordes en utlysning via programmet för det digitala Europa, som är kommissionens finansieringsprogram för EU:s digitalisering, för att finansiera utvecklingen av digitala plånböcker genom storskaliga pilotprojekt (Funding & tenders (europa.eu)). Arbetet ska stötta eller hitta synergier i de arbeten som görs för Single Digital Gateway och European Blockchain Services Infrastructure. För att kunna delta i utlysningen, som består av minst fyra pilotprojekt, behöver aktörer gå samman i konsortium och söka finansiering för att arbeta med use case som till exempel att utveckla digitala körkort som fungerar med digitala plånböcker utifrån de specifikationer som tas fram i expertgruppen. Ansökningarna ska lämnas in senast den 17 augusti 2022.

Regeringen ger Bolagsverket och övriga myndigheter i uppdrag att, där det är lämpligt, delta i konsortium för att söka till relevanta utlysningar. Det handlar i så fall bland annat om att utfärda digitala plånböcker och att testa att ta emot bevis om identitet eller annat från sådana plånböcker. Digg är samordnande av den svenska insatsen i projektet.

Proof of Business föregångaren

Innan utlysningen blev officiell har man inom regeringsuppdraget Proof of Business redan arbetat in koncepten med digitala plånböcker och digitala bevis.

David Magård i ljusblå skjorta står framför en grönskande granskog.

David Magård, strateg på Bolagsverket.

- I uppdraget som Bolagsverket driver tillsammans med Digg har vi i dagarna säkrat ett samarbete med Finland och förhoppningsvis Norge, som har samma syn som oss och vi hoppas att vårt samarbete kan skalas upp på europeisk nivå, säger David Magård, strateg på Bolagsverket.

- Vi har fått gott gehör för vårt perspektiv och i och med arbetet i Proof of Business så vi har ett försprång vilket gör att många aktörer har vänt sig till oss och vill att vi är med eller till och med leder konsortium. Det kan ändå bli så att kommissionen prioriterar use case som fokuserar på individer den här gången. I så fall kan vi ändå utveckla på nordisk nivå och sedan vara redo för nästa omgång av utlysningar som vi tror kommer att komma. Oavsett är det kul att se att vår aktiva dialog med Regeringskansliet ger resultat och att regeringen lyfter fram oss i uppdrag som det här, avslutar David.