Nyhetsarkiv 2022

Här hittar du våra nyheter för 2022.

  • Samarbete med Göteborg Blockchain Lab

    Bolagsverket fortsätter sitt arbete med att utveckla den blockkedjebaserade verifieringstjänsten Proof of Business som en del i att förenkla företagandet. I uppdraget har ett samarbete med Göteborg Blockchain Lab startats upp, det är en forskningsgrupp vid Göteborgs universitet som fokuserar på blockkedjeteknologi, främst inom offentliga sammanhang