Proof of Business tar avstamp i regeringsuppdraget att utveckla en verifieringstjänst för enklare företagande. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 31 mars 2023.