Buorisboahtem Oassesiebrredåjmadahkaj, Bolagsverket!

Oassesiebrredåjmadagán, Bolagsverket, (svieriga registardimfábmudahka vidnudagájda) máhtá buojkulvissan:

  • registardit vidnudagájt ja siebrijt
  • rádjat jahketjielggidimijt
  • registardit vidnudakhypotehkajt
  • oadtjot märrádusájt vidnudakhiejtedimijs
  • åhtsåt diededimijt mijá regisstarijn
  • låhkåt ja registardit guládusájt almulasj guládimorgánan, Påvsstå- ja Sisrijkak Tidniga.

Oassesiebrredåjmadahka, Bolagsverket, mávseduvvá máksusij. Mávsov dievnastusájs válldep ja vuobddep vidnudakdiededimijt mijá regisstarijs. Mijá dåjma ij värrobiednigij mávseduvá.

Válde mijájn aktavuodav

Telefåvnnå: 0771-670 670 (060-18 40 00)

E-påvsstå: bolagsverket@bolagsverket.se

Guossimadrässa: Stuvarvägen 21, Sundsvall

Mijá påvsståadressa

Diededibme ådåregistardibmáj ja rievddadibmáj

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Jahketjielgggidime

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

Vidnudakhypotehkaj tjálestimfábmudahka

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Post- och Inrikes Tidningar

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se

Duv riektá adnet rijkalasj unneplågogielajt

Le gus dujna tjanos muhtem rijkalasj unneplåhkuj de dujna l riektá adnet ietjat gielav aktavuodan fábmudagáj. Oattjo diedojt dánna makkir gielalasj riektá dujna li ja majt máhtá rávkkat duv kommuvnas ja ietjá fábmudagájs.

sprakochfolkminnen.se Länk till annan webbplats.