Fedig avad to Bolagsverket!

An Bolagsverket (dova sveddinska andrerandeskebeddon gla roddrelser) gla vorsnos nasht diro ninna buttare:

  • Andrerandra roddrelser ta dynkreskeroddrelser
  • Bescha an bashtjurandepha
  • Andrerandra roddrelseiller (roddrelsehypotek)
  • Fussa pottande an likvidationer
  • Shaffra janepha avri vorsnos andreiller
  • Bleddra ta andrerandra krajopennanden an dolle sassmanischliga krajopennande-organet, Post- och Inrikes Tidningar (Arkonum- ta Indrethemmska Bleddrikor)

Bolagsverket hunkar jeck attjermollepha projsad beddo. Vorsnos dokkar avri mollepha gla orsnos dinster ta bikknar roddrelsejanepha avri vorsnos andreiller. Vorsnos kerrandepha projsas tji attjersass manisch mollepha-to dova themm.

Rakkla ninna vorsnos

Tav: 0771-670 670 (060-18 40 00)

E-iller: bolagsverket@bolagsverket.se

Trissepha-steddo: Stuvarvägen 21, Sundsvall

Vorsnos arkonum-steddo

Golepha baschi nevo andrerandring ta vavver kerrande

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Bashtjurandepha

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

Andrerandeskebeddon gla roddrelsrakkepha

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Post- och Inrikes Tidningar (Arkonum- ta Indrethemmska Bleddrikor)

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se

Diro horta te brukfara nationelli minirotetiske-racklepha

Aschar diro attjer konn attjer dova nationelli minoriteteterna kammar diro hortan te brukfara diro racklepha an kontakti ninna beddoskemanisch. Akaj fyssa diro jana saro rackelpha hortepha diro kammar ta saro doschtalopha diro nacht penna pre diro kommuni ta pre vavver beddoskemanisch.

sprakochfolkminnen.se Länk till annan webbplats.