Informationsresursen Patentombudsregistret

Här kan du själv söka fram patentombud.

Du kan söka antingen på efternamn eller på den postort där det företag ombudet är kopplat till har sitt säte. Du får informationen presenterad i en lista.

Patentombudsnämnden