Register i Näringslivsregistret

Näringslivsregistret är ett samlingsbegrepp som vi använder för ett stort antal av våra register. Näringslivsregistret är också namnet på den e-tjänst som ger dig tillgång till att själv göra sökningar och hämta ut information.

Register som ingår i Näringslivsregistret

När du söker information i Näringslivsregistret så, beroende på vad du söker efter, hämtas och presenteras uppgifter ur registren nedan.

 • Aktiebolagsregistret
 • Handelsregistret
 • Bankregistret
 • Försäkringsregistret
 • Försäkringsförmedlarregistret
 • Registret över grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS-registret)
 • Filialregistret
 • Näringsförbudsregistret
 • Biträdesförbudsregistret
 • Konkursregistret, avser fysiska personer och dödsbon (från och med den 1 juni 2019 finns uppgifterna i ett samlat insolvensregister över konkurser)
 • Penningtvättsregistret
 • Inteckningsbrevsregistret

Övriga register

I och med vårt uppdrag hanterar vi även ett antal andra register. Lär mer om vad vi registrerar på sidan Vad vi registrerar.